2. mars 2017

Dansk Energi: Sådan bliver Færøerne verdens grønneste øgruppe

De færøske myndigheder har sammen med elektricitetsselskabet SEV og Dansk Energi arbejdet med en række scenarier for et energisystem uden olie. Vind, vand, sol, tidevand, pumpesystemer og batterier kan blive centrale elementer i elektrificeringen.

Færøerne har et politisk mål om at halvere forbruget af olie til opvarmning i 2025 og at være helt fossilfrie i elproduktionen i 2030, og nu har en færøsk-dansk arbejdsgruppe regnet på, hvordan målet kan nås. Arbejdsgruppen har også bud på, hvordan Færøerne allerede i 2030 helt kan undgå at importere fossile brændsler til energiforbruget ved at satse på vandkraft, vindmøller, solkraftværker, tidevandsanlæg, batterier og pumpesystemer.

Les alla greinina her